Dolgozóink

Az intézmény vezetősége 
Szentgyörgyiné Szlovák Mária főigazgató
Grausza Jánosné tagintézmény-igazgató (általános iskola)
Tiriczné Szabó Szilvia tagintézmény-igazgató (óvoda)
Ambrus Tamás főigazgató-helyettes (szakmai)
Horváth Kinga főigazgató-helyettes (tanügyi)
Ridegné Váli Zsuzsanna főigazgató-helyettes (általános)
Czinkóczki Tiborné tagintézmény-igazgató helyettes (általános iskola)
Pohankovics Jánosné
gazdasági vezető
Biácsiné Lucza Erika  gyakorlati oktatás vezetője
Arató Eszter iskolalelkész 
Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész (általános iskola)Gazdasági iroda, adminisztráció
 
Takácsné Kiss Andrea oktatásszervező iskolatitkár, óvodatitkár
Tóthné Kecskeméti Katalin
könyvelő
Gubán Béláné munkaügyi előadó
Domonyi Mónika pénztáros
Viczián Ildikó gazdasági ügyintéző
Csővári Alíz gondnok
Pohankovics Pálné iskolatitkár (középiskola)
Kothencz Henrietta iskolatitkár (általános iskola)
   
 Iskolapszichológus
Török Zsuzsa  
   
Óvodapedagógusok
Csőváriné Lakatos Réka  
Csővári Gáborné  
Dénes Istvánné  
Kiss-Burda Csilla 
 
Menyhárt Laura 
 
Ragány-Mészáros Nóra  
Serfőző Fanni  
Scrob Erzsébet  

Szentgyörgyi Adrienn 
 
Tiriczné Szabó Szilvia  
Udvarhelyiné Polereczki Hajnalka  
Tiszainé Kelemen Edina pedagógiai asszisztens
   
Általános iskolai pedagógusok

Bajusznácsné László Tünde  tanító
Barabásné Rezner Rita  fizika, technika, informatika
Benyikné Takács Edina  rajz, informatika, tanító
Benéné Mihalkó Valéria  tanító
Bolemányi Judit  hitoktató
Breznyán-Molnár Lilla  tanító
Budainé Torgyik Szilvia  napközis nevelő
Czinkóczki Tibor  földrajz, testnevelés
Czinkóczki Tiborné  matematika, testnevelés
Csepediné Szomor Krisztina  tanító
dr. Csóti Imréné  tanító, fejlesztő pedagógus
Dicsa Tiborné Matusik Mária  tanító, történelem 5. évf.
Disztlné Markó Ibolya  tanító, technika 5. évf.
Dózsáné Kelemen Ilona magyar, média, etika
Dózsa Tamás testnevelés
Dózsa-Néző Kitti napközis nevelő
Dulai Vivien napközis nevelő
Dunai-Kiss Kinga magyar - angol szakos tanár
Farkasné Gombár Ildikó tanító, hitoktató
Fodorné Faragó Krisztina  matematika, ének
Gombárné Kiss Anikó  természetismeret, földrajz, erkölcstan
Grausza Jánosné magyar, történelem
György Andrea német nemzetiség 1-4. évf., matematika
Hajasné Domonyi Ildikó biológia
Harangozó Marianna napközis nevelő, angol 1-3. évf.
Harsányi Zoltánné történelem, német
Horváth Borbála tanító, technika
Horváthné Ocskó Erika tanító
Jarjabka Lilla napközis nevelő
Jeneiné Kecskeméti Anikó napközis nevelő
Királyné Schindler Mónika tanító, magyar 6. évf.
Krizsánné Markó Anikó tanító, ének 5. évf.
Kolonusz Lili testnevelés - német szakos tanár
Luczáné Faragó Melinda napközis nevelő
Makó Zsolt testnevelés - történelem
Néző Sándorné tanító
Néző Vivien tanító
Patka Edit angol, testnevelés 5. évf.
Petrányi Ilona magyar, ének, néptánc
Pogány-Andriska Anett napközis nevelő
Pohankovics Ágnes magyar, történelem, etika 7. évf.
Rákóczi Andrea napközis nevelő, magyar nyelv és irodalom 5. évf.
Rakonczainé Majoros Zsuzsanna tanító, fejlesztő pedagógus
Riegler Petra napközis nevelő
Rohoskáné Sinkovicz Mariann tanító, természetismeret 5. évf.
Romfáné Flaisz Anita magyar, ének
Schuller Gréta Lili tanító, angol
Szabóné Tereánszki Nóra német nemzetiség 1-6. évf.
Szőgyi Tímea napközis nevelő
Szűcs Mária iskolalelkész, evangélikus hittan
Turákné Harangozó Andrea tanító, angol 1-6. évf.
Trepákné Kriskó Eszter tanító
Tüske Bernadett német
Verebélyiné Turán Zsuzsanna angol, természetismeret 5-6. évf.
Ambrusné Hadnagy Márta napközis nevelő
Fazekas Jánosné pedagógiai asszisztens
Pék Henrietta pedagógiai asszisztens
Torgyikné Megyeri Noémi pedagógiai asszisztens
Torgyikné Bozó Melinda pedagógiai asszisztens
   
Középiskolai tanárok
 
Agócs Ákosné magyar nyelv és irodalom
Baranyi László Csabáné matematika, fizika, informatika
Bartháné Szalai Ildikó matematika, rajz
Biácsiné Lucza Erika Márta kertészeti tárgyak
Brúderné Havasi Ibolya fizika, matematika
Burka Lajosné angol nyelv
Csergő Béla József informatika, műszaki ismeretek 
Donáth Attila kémia, biológia 
Donáthné Belák Katalin Magdolna mezőgazdasági tárgyak
Döme Géza matematika, fizika
Dulai Csilla német, biológia
Fábián Anita német nyelv
Filus János mezőgazdasági tárgyak
Fodor Tamás István magyar, történelem, sakk
Furák Attila angol, rajz
Honti Erika magyar, angol
Horváth András Lajos testnevelés
Horváth  János német, történelem
Horváth Kinga magyar
Kalapos György műszaki tárgyak, munkavédelem
Kaposvári Éva magyar, francia
Kincses Mihályné német
Kispál Katalin német, magyar
Korsós Nándor informatika
Kromholcz János testnevelés
Kudron Györgyi könyvtáros
László-Kudron Ildikó matematika
Lavati Roberta angol
Lopusni János informatika 
Maczelka Mária angol, magyar
Miszlai Orsolya angol, testnevelés
Ralovichné Mészáros Ildikó magyar, történelem
Németh Mihály kémia, biológia
Pivarcsiné Raffai Enikő történelem
Ridegné Váli Zsuzsanna matematika, földrajz, informatika
Szabó Gabriella testnevelés, földrajz 
Szabó Márta Erika angol 
Szabó Róbert fizika
Szemerey Anna német, történelem
Szentgyörgyiné Szlovák Mária magyar, történelem
   
Óraadó tanárok 
Ambrus András matematika
Antalfi Antal matematika
Bella Tibor történelem
Gmoser István ének
Mátyus Lajos média
Polereczki Mihály informatika
Horváth István  informatika
   
Hitoktatók 
Arató Lóránd evangélikus hittan
Bálint Miklós/Fehér Máté  felekezetközi hittan
Fülöpné Horváth Mónika  evangélikus hittan
Karalkov Rita katolikus hittan
Pénzes Péter református hittan
Pfeifer Ottó evangélikus hittan
Sáfár Andrea felekezetközi hittan
Tóth Katalin katolikus hittan
Tóth Tibor katolikus hittan
Technikai dolgozók 
Bekes Lajosné gimnázium
Csengődi Jánosné gimnázium
Fábián Zsuzsanna gimnázium
Kudron Andrea gimnázium
Káplár István
gimnázium
Suba Róbert gimnázium
Vlcskó János gimnázium
Kátai György tanterület
Kökény-Polgár Judit tanterület
Léder József tanterület
Torgyik György tanterület
Vargáné Sipiczki Zsuzsanna tanterület
Ba Istvánné óvoda
Bolemányi Zoltánné óvoda
Hubina Péterné óvoda
Kis-Tóth Zsuzsanna óvoda
Lengyelné Nagy Hajnalka óvoda
Szentgyörgyi-Borbényi Jolán óvoda 
Andriskáné Kovács Krisztina általános iskola
Bódog-Klajkó Izabella általános iskola
Horváth Andrea általános iskola
Kovácsné Markó Márta általános iskola
Labát Andrea általános iskola
Losoncziné Tóth Márta általános iskola
Németh Rita Zsuzsanna általános iskola
Rimárné Kuti Krisztina általános iskola
Schróth András
általános iskola
Szabó Anna általános iskola
Tóth-Nagy Zsuzsanna általános iskola
   

 Dolgozóink iskolai végzettsége letölthető itt