Igazgatói köszöntő

Erős vár a mi Istenünk!                         
                                                           


Sok szeretettel köszöntöm honlapunk látogatóit. Mint a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legnagyobb oktatási intézménye, 2012 szeptembere óta világnézetileg elkötelezett iskolaként várjuk a kiskőrösi és környékbeli gyerekeket – óvodás kortól egészen a technikusi vizsgáig.

A Harangvirág Evangélikus Óvoda, Petőfi Sándor Általános Iskola, illetve a Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola összevonásával alapított új intézményünkben nevelési - oktatási feladatainkat egységes, közös alapelvek és célok mentén, ehhez kapcsolódó tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látjuk el. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy tagintézményeink megőrizzék sokszínűségüket, értékes hagyományaikat, így építve egymás tapasztalataira.

Iskolánk a nem evangélikus vallású diákok számára is nyitott. Lehetővé tesszük számukra saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárjuk tőlük az evangélikus értékek tiszteletét.

Mint óvoda és iskola, legfontosabb feladatunknak a korszerű oktató-nevelő munkát, az általánost meghaladó műveltségi szint megalapozását és diákjaink továbbtanulásra való felkészítését valljuk.

Reméljük, honlapunk segítséget nyújt abban, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerjék a nálunk folyó munkát, s megértsék, a XXI. században egy keresztyén iskola milyen vonzó értékeket tud kínálni a fiatalok számára. Maga Luther Márton azt mondta, hogy az egyént nem lehet arra kötelezni, hogy hitre jusson, csak segíteni lehet ebben. Ez iskolánkra is jellemző: a kereteket megteremtjük - vannak hittanórák és közös áhítatok, melyeken részt is kell venni - ezen túl azonban a hit gyakorlása már az egyénre van bízva.

Minden olvasónak kellemes és tartalmas időtöltést kívánok!

                                                                                   Szentgyörgyiné Szlovák Mária
                                                                                                   igazgató