Kötelező közzétételi lista

Az Oktatási Hivatal által működtetett kir.hu-n található közzétételi lista letölthető itt

A pedagógusok iskola végzettsége és szakképzettsége:  "Dolgozóink"

A nevelő és oktató munkát segítők: "Dolgozóink"

Az országos mérés eredményei:  Középiskola / általános iskola

Az országos mérés eredményei idegen nyelvből: 2017/18-as tanévben, 2018/19-es tanévben

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: a 2018/19-es tanévben évfolyamot ismétel: 2 fő

Az érettségi vizsgák átlageredményei (2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 /2015

                                                      2016 /2017/ 2018/ 2019


8. osztályosok tanulmányi eredményeinek nyomon követése (2013-ban végzettek/2014-ben végzettek/2015-ben végzettek/2016-ban végzettek/ 2017-ben  végzettek)

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Pedagógiai Program)

Intézményünk alapdokumentumai: http://kevi.hu/index.php/dokumentumok

Intézményi tanév helyi rendje letölthető itt

Iskolai osztályok, óvodai csoportok, illetve az egyes osztályokban, csoportokban tanulók létszáma

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést végző bizottság megállapításai:általános iskola 2018.középiskola 2018.óvoda 2018.