Aktuális programjaink

2018. július

Dátum         Óra             Esemény                   Csoport                     Helyszín

július 2-4.                            Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia

július 6.                               Tanévzáró kirándulás

július 30.    7.30-14.30        Étkezés befizetés                                               gimnázium2018. június

Dátum        Óra              Esemény                   Csoport                    Helyszín

június 1.       16.00             Évzáró, ballagás            Katica, Halacska         Imaház, templom

június 7.       17.00             Pedagógusnap                                                    Művelődési Ház

június 8.       9.00              Családi nap                    Katica                          Szöllősi tanya

június 12.     8.00               Családi kirándulás                                             Szeged-Vadaspark

június 18.    17.00              Szülői tájékoztató           új szülők                     Tornaszoba

június 19.                          Dajkaképzés                                                         Budapest

június 20.    17.00             Évzáró értekezlet                                                 Tornaszoba

június 21.                         Intézményi értékelés               

június 28.                         Étkezés befizetés                                                  Gimnázium


2018. május

Dátum          Óra                  Esemény                       Csoport                    Helyszín

május 3.      10.00              Bábszínház                      minden                   Művelődési Ház

május 3.      11.00              Ovis Olimpia                   minden                   óvoda udvara

május 3.      16.30              Anyák napja                   Katica                     tornaszoba

május 6.      10.00             Anyák napja                    Halacska                Evangélikus templom

május 8,10.   9.30             Sakkjátszótér                   Halacska                csoportszoba

május 8,15.  13.00            Áhitat                                                              nevelői szoba

május 11.     10.00           Foglalkozás           Halacska, Napocska        Közúti Szakgyűjtemény

május 11.     17.00           Anyák napja                    Alma                       tornaszoba

május 15.                         Kirándulás                      Napocska                 Kecskemét

május 17.    17.00            Anyák napja                   Csiga                        tornaszoba

május 25.                         Kirándulás                      Alma                        Kecskemét

május 25.    17.00            Évzáró                            Napocska                  tornaszoba

május 29.     9.00             Gyermeknap                   minden                     óvoda udvara

május 30.                         Étkezés befizetés                                              gimnázium

június 1.     16.00            Évzáró                             Katica                       Imaház

                   17.00             Évzáró- Ballagás      Halacska, Katica          Imaház, Ev. templom      A 2018/2019. tanévre felvételt nyertek névsora


 1. Ambrus Liliána
 2. Aradi Lea
 3. Asztalos Petra
 4. Babák Dominik
 5. Balogh Dávid
 6. Bús Boglárka
 7. Csaba Kornél Noel
 8. Cseh Tamás
 9. Csóka Benjámin
 10. Farkas Gréta
 11. Farkas Lilla
 12. Fehér Villő
 13. Frittmann Dóra
 14. Gubán Natasa
 15. Győrfi Gergő
 16. Jancsó Lili Hanna
 17. Jónás Patrik
 18. Kiss Gréta
 19. Kurdi Ráhel
 20. Lajkó Zétény
 21. Markó Áron
 22. Molnár Krisztián
 23. Németh Csaba
 24. Podobni Zsombor
 25. Pozsgai Viktória
 26. Szabó Márton
 27. Szentgyörgyi Benett
 28. Szilberhorn Ferenc
 29. Szlanka Dorina
 30. Tárnok Virág Napsugár
 31. Turák Erik
 32. Turán Róza


                                                                    Versenyeredmények


                          2018. március 9-én Soltvadkerten az Evangélikus Óvoda Mesenapján

                                                            Virág Liliána 3. helyezést ért el.


      2018. április 17-én a Kiskőrösi Óvodák által rendezett Tarka Lepke versmondó versenyen 
     
                                                           
Míg Zselyke      1. helyezett lett,
                   
                                             Áfra Amira    a  ,,Legszebb beszéd" különdíját kapta.


                                     A gyermekeket felkészítette Csővári Gáborné óvodapedagógus.

                           Gratulálunk a helyezetteknek és az óvodapedagógusnak a szép sikerekért!

2018. április

Dátum               Óra              Esemény                        Csoport                       Helyszín

április 10,17.    13.00           Áhitat                                                                  nevelői szoba    

április 15.         16.00           20 éves évforduló            Halacska                   Jó P. E. Szeretetotthon

április 16.          9.30            Gyermekszínház             Alma, Csiga               tornaszoba

április 17.         9.00             Versmondó nap              Halacska                    Művelődési Ház      

április 18.                             Környezeti vetélkedő      Katica                         Mohácsi óvoda

április 23-24.   8.00-17.00   Óvodai beíratás                                                  nevelői szoba

április 25.       8.00-15.00    Étkezés befizetés                                                 gimnázium

április 25.      10.00             Bem Iskola műsora        Halacska                     Művelődési Ház

április 27.       9.00              Zsebi programzáró         Katica                          Batthyány Óvoda                        


                                                                                                                                                  
Közlemény

 

Tájékoztató az óvodai felvételről

A 2011.évi CXC. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

                                    Az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratása a 2018/2019. nevelési évre

2018. április 23 -24-én

8.00 – 17.00 óráig lesz

                                   a KEVI Harangvirág Óvodájában (Kiskőrös, Árpád u. 6.).


Beíratáshoz szükséges dokumentumok
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • gyermek TAJ kártyája
 • keresztelést igazoló lap
 • jelentkezési lap
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája


A ,,Jelentkezési lap” nyomtatvány letölthető itt vagy kérhető az óvodában.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény  247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

Az Alapító Okiratban foglaltak alapján az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a mozgásszervi (mozgáskorlátozott), érzékszervi (látás, hallássérült), a beszédfogyatékos, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelését.

Az óvoda felvételi körzete az Alapító Okirat szerint: Kiskőrös város és környéke

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda a felvétel tárgyában meghozott döntésről írásban, a kérelem elutasításról határozat formájában értesíti a szülőt legkésőbb 2018. május 28-ig.

Jogorvoslati lehetőség

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem az intézmény igazgatójához, Szentgyörgyiné Szlovák Máriához
( Kiskőrös, Árpád u. 4.) nyújtható be.

 

Kiskőrös,2018.03.14.                                                                                      

                                                                          Dénes Istvánné

                                                                        tagintézmény-vezető2018. március

Dátum         Óra                Esemény                          Csoport                       Helyszín

03.01.         10.00              Sportnap                 város nagycsoportosai         Sportcsarnok

03.02.                               Továbbképzés             óvodapedagógusok            Várpalota
                                  Az óvoda ZÁRVA tart!

03.07.         16.00             előadás -Török Zsuzsa   szülők, pedagógusok     tornaszoba

03.09.         9.00               Mesenap                        Katica, Halacska            Soltvadkert

03.13,20.   13.00              Áhitat                                                                    nevelői szoba

03.13.        17.00              Munkaközösség           óvodapedagógusok          nevelői szoba

03.19.        11.00             Bábszínház             Katica, Halacska, Napocska  Soltvadkert

03.27.                              Intézményi értekezlet                                             gimnázium

03.28.       7.30-15.00      Étkezés befizetés                                                    gimnázium

03.29 - 04.03-ig              Tavaszi szünet


2018. február

Dátum         Óra                 Esemény                       Csoport                       Helyszín


02.01.         17.00               Szülői értekezlet            Alma                          csoportszoba

02.05.         17.00               Szülői értekezlet            Csiga                         csoportszoba

02.08.        17.00                Szülői értekezlet            Katica                        csoportszoba

02.12.         9.00                 Farsang                                                           tornaszoba

02.12.        17.00               Szülői értekezlet            Halacska                    csoportszoba

02.13,20.   13.00               Áhitat                            alkalmazottak             nevelői szoba 

02.14,15.   10.30               Interaktív kiállítás       Halacska, Napocska   Művelődési Ház

02.19.        11.00               Könyvtárlátogatás        Napocska                     Könyvtár

02.23.        16.00               Rajzkiállítás                 Halacska                      Gólyafészek Óvoda

02.27.       7.30-                Étkezés befizetés                                                gimnázium2018. január

Dátum         Óra                  Esemény                       Csoport                        Helyszín

01.04.          10.30               Könyvtár látogatás        Katica

01.09.          10.30              Könyvtár látogatás         Napocska

01.10.          10.30              Könyvtár látogatás         Halacska

01.09,16.     13.00               Áhitat                            alkalmazottak              nevelői szoba

01.16.          10.00              Bábszínház         Halacska, Katica, Napocska  Soltvadkert

01.29.         17.00               Teaest                 alkalmazottak, családok          Imaház 

01.30.      7.30-14.30          Étkezés befizetés                                                 gimnázium

01.30.         16.30               Szülői értekezlet              Napocska                    csoportszoba

01.31.         17.00               Féléves értekezlet          alkalmazottak              nevelői szoba     2017. december

Dátum           Óra                 Esemény                      Csoport                       Helyszín

12.06.            16.00               Mikulás                       minden                       Imaház  

12.10.            10.00               szolgálat                      Halacska                    Ev. templom


12.11.             9.00                Kirándulás               Katica, Halacska          Nagykarácsony

12.12.            15.00              Közszolgálati
                                             dolgozók karácsonya    Katica                        Szarvas Fogadó

12.13.           16.00               Luca napi szokások      Katica                        csoportszoba

12.15.           16.00               Adventi vásár                Katica                        Adventi tér

12.16.           16.00               Adventi vásár                Halacska                   Adventi tér

12.17.           16.00               Adventi vásár                Csiga                         Adventi tér

12.18.            9.00                Adventi készülődés      Napocska                   csoportszoba

12.18.          10.00               Karácsonyi műsor        Halacska                    Jó Pásztor E. Sz.

12.18.          17.00               Karácsonyi műsor        Napocska                    tornaszoba

12.19.          17.00               Karácsonyi műsor        Alma                           tornaszoba

12.19.          16.00               Adventi vásár                Napocska                    Adventi tér

12.20.      7.30-15.30.         Étkezés befizetés                                               gimnázium

12.20.         16.00               Adventi vásár                 Alma                           Adventi tér

12.20.         17.00               Karácsonyi műsor         Csiga                           tornaszoba

12.21.         16.00              Karácsonyi műsor       Katica, Halacska           Imaház

12.21.         18.00              Nevelőtestület karácsonya                                 Fortuna Étterem

                       
A téli szünet 2017.12.23 - 2018.01.02-ig tart.

2017. november  

Dátum            Óra                 Esemény                       Csoport                       Helyszín

11.07.             11.00              Bábszínház     Halacska, Katica, Napocska   Soltvadkert
 
11.09.             16.00             Márton nap                  Halacska, Katica        Batthyány Óvoda 

11.10.             10.00             Márton nap                   Katica                        KEVI Petőfi Isk.

11.11.             18.00             Szülők-Nevelők Bálja                                      Fortuna Étterem

11.14.             10.00             Szakmai nap                  nevelőtestület            Szentendre

11.21.             13.00            Áhitat                              alkalmazotti köz.      nevelői szoba                                  

11.28.      7.30-14.30.          Étkezés befizetés                                              gimnázium

                    2017.11.14-én továbbképzés miatt az óvoda ZÁRVA tart.
  


2017. október

Dátum             Óra                Esemény                        Csoport                        Helyszín

10.01.             16.00              Idősek napja-műsor       Halacska                    Jó Pásztor Ev. Sz.

10.04.             17.00             Munkaközösség                                                   Nevelői szoba

10.05.            10.00              Kirándulás                      Katica                          Szöllősi tanya17

10.05.            17.00              Bál-műsor próba                                                 Tornaszoba

10.11.            10.00              Séta, vásárlás                 Napocska                      Piac

10.11.            10.30              Könyvtárlátogatás          Katica

10.13.            10.30              Könyvtárlátogatás          Halacska

10.16-26.                             József története- projekt                

10.17.       7.30-14.30          Étkezés befizetés                                                   Gimnázium  

10.18.           17.00              Iskolás leszek-előadás    Halacska, Katica          Tornaszoba

10.25.          17.00               Szülői értekezlet              Csiga, Alma                  csoportszoba

10.26.          10.00               Projektzáró                                                            tornaszoba

                             
  2017.10.30 - 11.03-ig  ŐSZI  SZÜNET                                                                                                          


2017. szeptember

Dátum             Óra                 Esemény                        Csoport                       Helyszín


09.07.             17.00               Szülői értekezlet            Halacska, Katica         csoportszoba

09.11.             10.00               Piaclátogatás                 Napocska

09.12.             17.00               Logopédiai szülői értekezlet   értesítettek        tornaszoba

09.12.             10.00               Almaszüret                     Katica

09.12,19.        13.00               Felnőtt áhitat                 alkalmazottak            nevelői szoba

09.13.            10.00                Könyvtárlátogatás          Halacska

09.14.            17.00                Szülői értekezlet             Napocska                  csoportszoba

09.15.            10.00                Szőlőszüret                     Halacska                   Tanterület

09.20.            10.00                Üzemlátogatás               Halacska                    BORANAL

09.20.            10.00                Könyvtárlátogatás          Katica
      
09.21.           10.00                 Szőlőszüret                     Katica                       Tanterület

09.25.           17.00                 SZMK értekezlet            érintettek                  tornaszoba

09.26.          10.00                 Almaszedés                     Halacska

09.27.          10.00                 Piaclátogatás                  Katica

09.28.      7.30-14.30            Étkezés befizetés             érintettek                   gimnázium

09.29.         17.00                 Kiscsoportosok avató ünnepsége                  Evangélikus templom2017. július, augusztus

Dátum             Óra                   Esemény                      Csoport                     Helyszín

július 27.                                 Étkezés befizetés                                            gimnázium

augusztus 24.    8.00-12.00    Étkezés befizetés                                             gimnázium

augusztus 30.   16.00             Ovi hívogató                  új gyermekek           óvoda udvara


                              2017. augusztus 14 - augusztus 31-ig az óvoda ZÁRVA tart.   

2017. június

Dátum         Óra                   Esemény                      Csoport                     Helyszín

június 2.      17.00               Ballagás                        Maci                         Imaház, templom

június 8.                              Családi nap                  Halacska                  Szabadidő park

június 9.                              Családi nap                  Katica                       Vadkerti-tó   

június 9.     16.30                Évzáró-ballagás           Alma                         Imaház, templom

június 12.    7.30                 Kirándulás                   minden                      Budapest

június 15.   17.00                Szülői értekezlet          új szülők                    tornaszoba

június 20.   17.00                Tanévzáró értekezlet                                      tornaszoba

június 28.                            Étkezés befizetés                                            gimnázium

                               Nyári ügyelet:   2017. június 19 - augusztus 11-ig.
                                 
                         2017. május

Dátum        Óra                   Esemény                       Csoport                         Helyszín

május 3.     11.00                Bábszínház                 Maci, Alma,Halacska     Soltvadkert

május 4.     17.00               Anyák napja                   Alma                            csoportszoba

május 5.     10.00               Ovis olimpia                   minden                          udvar

május 8.    17.00                Anyák napja                   Halacska                      csoportszoba

május 10.  17.00               Anyák napja                    Maci                             csoportszoba

május 12.  10.00               Családi nap                     Maci                              Kalandpark

május 18.  11.00                Bábszínház                     minden                         Művelődési Ház

május 18.  17.00                Évzáró                            Napocska                       tornaszoba

május 26.                          Családi nap                     Napocska                       Vadkerti-tó

május 26.  17.00               Évzáró                             Halacska                        tornaszoba

május 30.                          Étkezés befizetés                                                      gimnázium

május 30.  9.00                 Gyermeknap                     minden                           udvar

           

2017. április

Dátum          Óra                   Esemény                        Csoport                     Helyszín

április 3.      10.00                 Bábszínház                     Alma, Maci             Soltvadkert

április 4,6.                             Projektzáró kirándulás                                   Akasztó Horgásztó

április 5.      17.00                 Bábkiállítás                                                     Művelődési Ház     

április 5.      10.00                 Környezeti vetélkedő       Halacska                 Mohácsi Óvoda

április 6.      16.00                 Családi délután               Katica                      óvoda udvara

április 10.     9.30                   Tojásfestés                      Maci                        Közúti Szakgyűjtemény

április 12.     9.30                   Húsvétváró nyílt nap      Maci                        csoportszoba        


április 13 -18-ig                    TAVASZI  SZÜNET                                                       

április 20.    10.00                 Ovi-zsaru  záró                Maci                         Batthyány óvoda


április 20.    13.00                 Áhitat                                                                Nevelői szoba

április 27. 7.30-14.30            Étkezés befizetés                                               Gimnázium                                      TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztató az óvodai felvételről

A 2011.évi CXC. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratása a 2017/2018. nevelési évre

2017. április 24 -25-én

8.00 – 17.00 óráig lesz

a KEVI Harangvirág Óvodájában (Kiskőrös, Árpád u. 6.).

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • gyermek TAJ kártyája
 • keresztelést igazoló lap
 • jelentkezési lap
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

A ,,Jelentkezési lap” nyomtatvány letölthető az intézmény honlapjáról( www.kevi.hu ) vagy kérhető az óvodában.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény  247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

Az Alapító Okiratban foglaltak alapján az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a mozgásszervi (mozgáskorlátozott), érzékszervi (látás, hallássérült), a beszédfogyatékos, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelését.

Az óvoda felvételi körzete az Alapító Okirat szerint: Kiskőrös város és környéke

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda a felvétel tárgyában meghozott döntésről írásban, a kérelem elutasításról határozat formájában értesíti a szülőt legkésőbb 2017. május 24-ig.

Jogorvoslati lehetőség

 Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem az intézmény igazgatójához Szentgyörgyiné Szlovák Máriához ( Kiskőrös, Árpád u.4.) nyújtható be.

 

Kiskőrös,2017.03.16.                                                                                      

 

                                                                                    Dénes Istvánné

                                                                                 tagintézmény-vezető


2017. március

Dátum                 Óra                   Esemény                   Csoport                    Helyszín

március 6.          17.00                Értekezlet                 nevelőtestület           Nevelői szoba

március 9,16.     13.00               Áhitat                        nevelőtestület            Nevelői szoba

március 10.         9.00                Mesenap                    Maci, Alma              Soltvadkert, Ev. Ó.

március 20-                                A nagy halfogás - projekt                          

március 24.         9.30                Versmondó nap            Maci, Alma             Ev. Imaház

március 27.     7.30-14.30          Étkezés befizetés                                          Gimnázium


2017. február

Dátum              Óra                  Esemény                     Csoport                    Helyszín

február 3-4.      9.00                Továbbképzés                                              Ev. Óvoda Soltvadkert

február 6.         17.00               Teaest                          családok                 Ev. Imaház

február 9.         17.00               Szülői értekezlet         minden csoport      csoportszoba

február 9,16.    13.00               Áhitat                          alkalmazottak        nevelői szoba

február 15.       9.00                 Farsangi bál               minden                   csoportszoba

február 16.      10.00                Vackor nap                 Alma, Maci             KEVI Petőfi Isk.

február 23.      7.30-14.30        Étkezés befizetés

február 24.      10.00                Bábszínház                 Napocska                Kecskemét

február 28.      8.30                  Szakmai nap             óvodapedagógusok   Imaház

2017. február 28. nevelés nélküli nap, továbbképzés miatt az óvoda ZÁRVA tart.
2017. január

Dátum               Óra                     Esemény                     Csoport                  Helyszín

január 12,19.    13.00                  Áhitat                          alkalmazottak       nevelői szoba

január 25.         17.00                  Félévi értekezlet         nevelőtestület        nevelői szoba

január 26.       7.30-14.30           Étkezés befizetés                                        gimnázium


2016. december

Dátum                  Óra                   Esemény                    Csoport                    Helyszín

december 4.         10.00               Adventi szolgálat          Maci                       Evangélikus Templom

december 6.         11.00               Mikulás ünnepség        minden                   Imaház

december 8.         13.00               Áhitat                            alkalmazottak        nevelői szoba

december 9.         9.00                 Gyertyaöntés                 Alma                      Szórakaténusz

december 14.       10.30               Karácsonyi ünnepség    Katica                    tornaszoba

december 15.        8.30                Nyílt nap                        Alma                      csoportszoba 

december 15.       16.30              Karácsonyi ünnepség     Napocska               tornaszoba

december 16.       17.00              Karácsonyi ünnepség     Halacska               tornaszoba

december 19.      8.30-14.30       Étkezés befizetés                                            gimnázium

december 20.      16.00               Karácsonyi ünnepség    Maci, Alma             Imaház

december 20.      18.00               Felnőttek karácsonya                                    tornaszoba


            
Téli szünet: 2016. december 22 - január 2-ig. Az óvoda ZÁRVA tart.
2016. november

Dátum                  Óra                  Esemény                      Csoport                         Helyszín

november 2 - 4.                          Őszi szünet

november 10.         16.00            Márton nap                    Alma                            Batthyány Óvoda

november 10,17.  13.00             Áhitat                            alkalmazottak                nevelői szoba

november 12.       18.00             Szülők-Nevelők bálja                                           Szarvas Fogadó

november 15.                             Továbbképzés -  az óvoda ZÁRVA tart.               Nagytarcsa

november 18.      10.00             Bábszínház                     Alma, Maci                    Kecskemét

november 29.   7.30-14.30       Étkezés befizetés                                                    gimnázium2016. október

Dátum                 Óra                 Esemény                        Csoport                         Helyszín

október 2.           16.00               idősek köszöntése           Alma                            Jó Pásztor Ev. Sz.

október 4.           10.00               kirándulás                      Halacska                      Szöllősi tanya

október 5.           10.00               Állatnézés                       Maci                              Kormányék udvara

október 12.         10.00              Mihály nap -témazáró    minden                          óvoda udvara

október 12.         17.00              Iskolás leszek- előadás   érintettek                       tornaszoba

október 13,20.    13.00              Áhitat                              alkalmazottak                nevelői szoba

október 14.         17.00              Kiscsoportosok avatása     minden                        Evangélikus templom

október 14.          9.30               Saláta nap                       Alma, Maci                   Bem J. Ált. I.

október 17.        10.00               Finn vendégek fogadása

október 17-21.                           Hulladékgyűjtés( papír, PET palack)                  óvoda udvara

október 27.     7.30-14.30          Étkezés befizetés              érintettek                      gimnázium


2016. szeptember

Dátum                  Óra                 Esemény                         Csoport                           Helyszín

szeptember 6.       17.00              Szülői értekezlet              Alma, Maci,                  csoportszoba
                                                                                          Katica, Halacska
szeptember 8.       10.00              Kirándulás                         Alma, Maci                 Daloskert

szeptember 8,15.  13.00             Áhitat                                alkalmazottak               nevelői szoba

szeptember 14,15.  10.00           Szüret                  Alma, Maci, Halacska, Katica   Tanterület

szeptember 15.     17.00             Munkaközösség               óvodapedagógusok        nevelői szoba  

szeptember 22.     16.00            SZMK értekezlet               SZMK vezetők               nevelői szoba

szeptember 28.     10.00            helyszíni foglalkozás         Alma, Maci                   Szlovák tájház

szeptember 28.  7.30-14.30       Étkezés befizetés               érintettek                       gimnázium

szeptember 29.     10.00            helyszíni foglalkozás         Katica                           Szlovák tájház

szeptember 29.     10.00            kukoricatörés                     Halacska

szeptember 30.     10.00            helyszíni foglalkozás          Alma                             Könyvtár

2016.  augusztus

Dátum              Óra                 Esemény                            Csoport                          Helyszín

augusztus 11.   7.30-12.00     Étkezés befizetés                                                        gimnázium

augusztus 15-31.                  Takarítási szünet - az óvoda ZÁRVA tart.

augusztus 22.   8.30              Csendes nap                       nevelőtestület                  Imaház

augusztus 29.   8.00             Munkavédelmi oktatás                                                Petőfi Ált. Isk.
 
augusztus 30.   8.00             Tanévnyitó értekezlet          nevelőtestület                  nevelői szoba

augusztus 30.  16.00            Ovi hívogató                       kiscsoportos gyermekek,  óvoda udvara
                                                                                         szülők

augusztus 31.  17.00            Tanévnyitó istentisztelet                                              Ev. templom    


2016. június

Dátum           Óra             Esemény                              Csoport                          Helyszín

június 3.       16.00           Évzáró                                 Alma                              Imaház

június 3.       17.30           Évzáró, ballagás                 Napocska                       Imaház, templom

június 4.                           Családi nap                         Katica                           óvoda udvara

június 8.                           Kirándulás                          minden                          Szentendre

június 9.       17.00           Pedagógusnap                                                           Művelődési Ház

június 10.                        Családi nap                         Halacska                       Vadkerti- tó

június 10.                        Kirándulás                          Napocska                       Csengőd

június 11.                        Családi nap                         Alma                              Vadkerti-tó

június 13.     17.00          Apák napja                          Maci                               óvoda udvara

június 16.     17.00          Szülői értekezlet                 új szülők                         tornaszoba

június 20.     17.00         Tanévzáró értekezlet                                                   nevelői szoba

június 28.    7.30-13.30  Étkezés befizetés                                                         gimnázium


 

2016.május

Dátum           Óra             Esemény                                Csoport                       Helyszín

május 3.       10.00            Palinta Társulat előadása                                         tornaszoba

május 6.       10.00            Ovis olimpia                                                               óvoda udvara
                      
május 7.       10.00            Missziós nap                                                              KEVI Petőfi I.

május 10.     10.00           Kirándulás                           Maci, Halacska             Dalos kert

május 11,18. 13.00          Áhitat                                   alkalmazottak                nevelői szoba

május 13.     17.00           Évzáró                                  Katica                            tornaszoba

május 19.     10.00           Százszorszép Bábcsoport előadása                            Művelődési Ház

május 19.     17.00           Évzáró                                  Halacska                       tornaszoba

május 25.   7.30-14.30    Étkezés befizetés                                                         gimnázium

május 27.    17.00            Évzáró                                  Maci                              tornaszoba

május 27.                         Családi nap                         Napocska                       Imrehegy

május 30.    9.00              Gyermeknap                                                               óvoda udvara


                                      
KÖZLEMÉNY


Tájékoztató az óvodai felvételről

A 2011. évi CXC. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

8.§ (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
      
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
 a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

       Az óvodakötelessé váló gyermekek beíratása a 2016/2017. nevelési évre

                                             2016. április 25-26-án

                                             8.00 - 17.00 óráig lesz

                   a KEVI Harangvirág Óvodájában( Kiskőrös, Árpád u. 6.).

    Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 • gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • gyermek TAJ kártyája
 • keresztelést igazoló lap
 • jelentkezési lap
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

A ,,Jelentkezési lap" nyomtatvány letölthető itt vagy kérhető az óvodában.

   Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

A szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja értelmében, az a szülő vagy
törvényes képviselő, a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.


    Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

Az Alapító Okiratban foglaltak alapján az óvoda alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján a mozgásszervi ( mozgáskorlátozott), érzékszervi (látás, hallássérült),
a beszédfogyatékos, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelését.

    Az óvoda felvételi körzete

 
Kiskőrös város és környéke

   Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda a felvétel tárgyában meghozott döntésről írásban, az elutasításról határozat formájában
értesíti a szülőt legkésőbb 2016. május 26-ig.

   Jogorvoslati lehetőség

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
15 napon belül eljárást indíthat. A kérelem Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgatóhoz
( Kiskőrös, Árpád u. 4.) nyújtható be.


                                                                                              
    Dénes Istvánné
                                                                                              tagintézmény-vezető

2016. április

Dátum              Óra                    Esemény                             Csoport                 Helyszín

április 8.           9.30                   Versmondó nap                    érintettek            Imaház

április 11.        10.00                   Rajzpályázat megnyitó       érintettek            Művelődési Ház

április 13,20.   13.00                   Áhitat                                    alkalmazottak    Nevelői szoba

április 13.        10.00                   Környezeti vetélkedő           Alma                   Mohácsi Óvoda

április 13.        10.00                   Használd újra! témazáró                                 Óvoda udvara

április 14.        10.00                   Ovi kupa                                Napocska           Bem J. Ált. Isk.

április 22.        10.00                   Ovi zsaru záró program       Napocska           Főtér

április 28.   7.30-14.30                Étkezés befizetés                                               Gimnázium

április 29.         16.00                   Anyák napja                          Alma                  Csoportszoba

április 29.         17.00                   Anyák napja                          Napocska           Csoportszoba2016. március

Dátum                Óra                     Esemény                      Csoport                  Helyszín

március 1.                                   Szakmai nap                nevelőtestület            Vác

március 9,16     13.00                 Áhitat                           alkalmazottak           nevelői szoba

március 11.        9.00                  Mesenap                                                         Ev. Óvoda, Soltvadkert

március 22.     7.30-14.30          Étkezés befizetés                                             gimnázium

március 23.      17.00                  munkaközösség            mk. tagok                  nevelői szoba

március 24-29.                           TAVASZI SZÜNET

március 30- április 15.              ,,Használd újra!" témakör

2016. február

Dátum                   Óra                  Esemény                     Csoport                       Helyszín

február 9.            9.00                   Farsang                      minden                csoportszoba, tornaszoba

február 9.           17.00                  Teaest                          minden                       Imaház
       
február 3,10.      13.00                  Áhitat                                                             nevelői szoba

február 10.         17.00                  Szülői értekezlet        Katica, Maci,              csoportszoba
                                                                                         Halacska

február 11.         17.00                  Szülői értekezlet       Alma, Napocska          csoportszoba

február 18.         10.00                  Vackor nap               Alma, Napocska      KEVI Petőfi S. Ált Isk.

február 25.        7.30-14.30          Étkezés befizetés                                             gimnázium


2016. január


Dátum                Óra               Esemény                Csoport                   Helyszín

január 6,13.         13.00                 Áhitat                                                          Nevelői szoba

január 14.            17.00                Munkaközösség          Mk. tagok                  Nevelői szoba

január 19.           7.30 - 14.30       Étkezés befizetés                                          Gimnázium

január 20.           17.00                 Féléves értekezlet      nevelőtestület            Nevelői szoba

január 29.           8.00                   Minősítés                                                     Napocska cs.2015 december

Dátum         Óra          Esemény        Csoport            Helyszín

december 2,9.        13.00                Áhitat                                                             Nevelői szoba

december 4.             7.15                Kirándulás                Alma, Napocska          Nagykarácsony

december 5.           10.00                Továbbképzés                                                 KEVI Petőfi Isk.

december 6.           10.00                Adventi szolgálat             Alma                      Evangélikus templom

december 7.           10.30                Mikulás                                                           Imaház

december 10.         10.00                Idősek látogatása                                            Katica csoport

december 16.           9.30                Karácsonyi műsor         Katica                       Tornaszoba

december 16.         10.30                Karácsonyi műsor         Halacska                  Tornaszoba

december 17.         10.00                Karácsonyi műsor         Maci                          Tornaszoba

december 17.         17.00                Karácsonyi műsor      Alma, Napocska           Imaház

december 17.         18.30                Nevelőtestület Karácsonya                               Tornaszoba

                                     TÉLI SZÜNET  2015. december 21 - 2016. január 3-ig.

  2015. november

 Dátum         Óra        Esemény         Csoport             Helyszín

november 04,11      13.00             Áhitat                                                                Nevelői szoba

november 7.           10.00             Továbbképzés                                                     Kevi Petőfi S. Ált. I.

november 11.         10.00              Márton nap                 Alma, Maci

november 13.        10.00              Bábszínház                  Alma, Napocska           Kecskemét

november 14.        18.00              Szülők-Nevelők bálja                                        Szarvas Fogadó

november 17.        10.00             Szakmai nap                                                       Evangélikus Óvoda Sv.

november 20-21.                         Dajka továbbképzés                                            Budapest

november 27.       7.30-14.30      Étkezés befizetés                                                 KEVI

november 27.       10.00              Bábszínház                   Maci, Halacska             Művelődési Ház

                                  
                                       2015. november 17. (kedd)  nevelés nélküli szakmai nap.
                           
                                                             Az óvoda ZÁRVA tart.


2015. október

Dátum          Óra         Esemény         Csoport             Helyszín

október 02.             10.00              Állatnézés                     Katica                           Szöllősi tanya

október 04.             16.00             Idősek napja                 Napocska                      Jó Pásztor Szeretetotthon

október 05.              8.00              Vadaspark                   Alma, Napocska             Kecskemét

október 07.             10.00              Állatnézés                    Halacska, Maci             Gmoser tanya

október 07,14.        13.00              Felnőtt áhitat                                                      Nevelői szoba

október 09.              10.30             Ovi mozi                                                              Imaház

október 12.              10.00              Állatnézés                    Napocska                       Oroszi tanya

október 16.             17.00               Kiscsoportosok avatása                                      Evangélikus templom

október 19.             17.00              ,,Iskolás leszek"     Alma, Napocska cs. szülők   Tornaszoba

október 22.             9.30               ,,Noé és a természet" - záró  alkalom                   Tornaszoba, udvar


október 26-30.                               ŐSZI  SZÜNET2015. szeptember

Dátum          Óra          Esemény           Csoport             Helyszín

szeptember 09.        17.00              Szülői értekezlet           Halacska, Maci                tornaszoba

szeptember 10.       17.00               Szülői értekezlet           Alma, Napocska               tornaszoba

szeptember 15.       10.00               Szüret                            Alma, Napocska              Tanterület

szeptember 16.       16.30              Családi nap                   Halacska                          óvoda udvara

szeptember 17.       10.00              Kirándulás                    Napocska                          Kaskantyú

szeptember 17.       17.00             Munkaközösségi értekezlet                                     nevelői szoba

szeptember 22.       7.30 - 14.30   Étkezés befizetés                                                      gimnázium

szeptember 22.      17.00              SZMK értekezlet             SZMK vezetők                 nevelői szoba

szeptember 25-26.                       Kirándulás                      alk. közösség                    Piliscsaba

                              
                                   Szeptember 25.  Nevelés nélküli nap   
  
                                                  Az óvoda ZÁRVA tart.2015. augusztus

Dátum        Óra          Esemény             Csoport             Helyszín

augusztus 4.       8.00-12.00        Étkezés befizetés                                                      gimnázium

augusztus 24.     9.00                  Csendes nap                                                             Imaház

augusztus 26.    16.00-18.00       Ovi hívogató                 új gyermekek és szüleik    óvoda udvara

augusztus 28.    16.00                 Családi délután            Maci                                   óvoda udvara


Tájékoztató törvény módosításról

2015. évi LXIII. törvény 1.§

(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj  100 % -át normatív kedvezményként kell biztosítani
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a
      kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
      csökkentett összegének  130 %-át, vagy
ae) nevelésbe vették.

A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi dokumentum szükséges:

- Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
( 6. melléklet a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelethez )


A kitöltött Nyilatkozatot augusztus 25-től lehet behozni a tagintézmény- vezetőnek.2015. június

Dátum          Óra         Esemény            Csoport             Helyszín

június 1.                 9.00                Gyermeknap                                                          óvoda udvara

június 3.                13.30               Áhitat                           alkalmazotti köz.              nevelői szoba

június 3.                18.30              Pedagógus nap     intézményi alkalmazotti köz.   Kurta Étterem

június 5.                9.00                Családi nap                          alma                          Vadkerti-tó

június 5.               16.00               Évzáró                               napocska                      tornaszoba

június 5.               17.30                Évzáró                                 katica                          tornaszoba
                             18.30                Ballagás                                                                  Evangélikus templom

június 10.             17.00               Városi  pedagógus nap                                           Művelődési Ház

június 12.             7.30                 Kirándulás                                                               Elevenpark Budapest

június 16.            17.00               Szülői értekezlet       beíratott gyermekek szülei      tornaszoba

június 18.            17.00               Tanévzáró értekezlet        alkalmazotti köz.             nevelői szoba

június 29-július 1.                       EPOT                            óvodapedagógusok            Soltvadkert


                                 NYÁRI ÜGYELET: 2015. június 16 - augusztus 8-ig.

                           2015. augusztus 10 - augusztus 31-ig az ÓVODA ZÁRVA  tart.2015. május

Dátum         Óra            Esemény             Csoport           Helyszín    

május 3.            10.00                   Anyák napja                        katica                     Evangélikus templom

május 4.                 10.00                   Közlekedés projekt, záró                                    Csengőd, játszótér

május 6.                 13.30                   Áhitat                                 alkalmazotti köz.     Nevelői szoba

május 9.                10.00                   Továbbképzés                                                      Petőfi S. Ev. Iskola

május 11.              10.30                   Közlekedj biztonságosan!  katica, napocska,    Közúti Szakgyűjtemény
                                                                                                              alma
május 12.             7.30-14.30           Étkezés befizetés                                                 Gimnázium

május 13.             17.00                   Munkaközösségi ért.           nevelőtestület         Nevelői szoba

május 14.             11.00                   Százszorszép Bábcsoport előadása                     Művelődési Ház

május 14.            17.00                   Anyák napja, évzáró                 maci                   tornaszoba

május 15.             9.00                    Családi nap                            napocska              Császártöltés

május 15.           17.00                   Anyák napja, évzáró               halacska               tornaszoba

május 18,19.      16.00                  Boglárka torna, záró                                             tornaszoba

május 22.           16.00                  Családi nap                             halacska               óvoda udvara

május 22.           16.30                  Évzáró                                     alma                      tornaszoba

május 28-29.                                Kirándulás Prágába                 


Felvételt nyertek névsora  2015/2016. 


Aradi Kata Zoé
Asztalos Zsófia
Benyó Bence
Boros Balázs Salamon
Buda Nándor
Csengődi Hédi
Csővári Csongor
Faragó Laura
Flaisz Kornél
Fóti Barnabás Péter
Gáspár Petra
Györgye Rubina
Hadnagy Linett
Hajós Botond István
Horváth Kristóf
Horváth Olivér Levente
Jónás Dominika
Kecskeméti Zalán
Kókai Kinga
Lomjánszki Dóra
Péczka Patrik
Piller Barna
Szabó Károly
Szász Hanni
Szöllősi Kata
Tóth Mátyás
Turák Noémi
Turán Gergő
Volák Dorka
Weiszhaupt Hanna
Weiszhaupt Máté

2016.01.04-től

Mayer Bianka Franciska
Pivarcsi Zalán
Tóth Zoé


     
2015. április  

  Dátum        Óra         Esemény             Csoport             Helyszín  

április 2-7-ig                                 Tavaszi szünet

április 8.                 13.30              Áhitat                               alkalmazottak               Nevelői szoba

április 9.                 17.00             Munkaközösségi fogl.       óvodapedagógusok       Nevelői szoba

április 10.                9.30              Versmondók napja                                                   Imaház

április 17.                9.30              Továbbképzés                                                           Budapest

április 18.              10.00              Továbbképzés                                                          Petőfi S. Ált. Iskola

     


                                       ÓVODAI BEÍRATÁS

                                    
         2015.április 20-21-ig,

                                                 8.00-17.00 óráig.
 
                         
  Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

                                                - gyermek születési anyakönyvi kivonata,
                                                - gyermek lakcímet, tartózkodási helyet igazoló kártyája,
                                                - gyermek TAJ kártyája,
                                                - keresztelő levél vagy lelkészi ajánlás,
                                                - gyermek oltási könyve                                              
                                                - szülő személyi igazolványa,
                                                - szülő lakcímet,tartózkodási helyet igazoló kártyája.

                            Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatban további információk a:

            www.kevi.hu/Dokumentumok/Házirend/Óvodai beíratás, felvétel oldalon találhatók.


április 21.        9.00               Zsebi program       napocska, katica          Szabadidőpark

április 22.       10.00             Zsebi program        napocska, katica          Batthyány Óvoda

április 29.       17.00             Népi játszóház -záró                                   Tornaszoba

április 30.       16.30            Anyák napja                    alma                    Csoportszoba

április 30.       17.30            Anyák napja                  napocska                Csoportszoba2015. március


Dátum           Óra        Esemény                Csoport             Helyszín

március 3.                10.30              Ovi mozi                         Alma, Napocska, Katica     Imaház    

március 4.                10.00              Bábszínház                         Napocska, Katica           Kecskemét

március 4.                14.30              Áhitat                                      alkalmazottak            Nevelői szoba

március 10.              16.30              Nevelőtestületi értekezlet                                           Gimnázium

március 12.                9.00              Projektzáró- Teremtés             minden csoport         Tornaszoba

március 12.              10.30              Mozi                                      Napocska, Katica         Soltvadkert

március 13.               9.00               Mesenap                               Napocska, Katica         Ev. Óvoda Sv.

március 21.              10.00              Továbbképzés                                                              Petőfi Iskola

március 25.              10.00              Műsoros est- próba          Alma, Napocska, Katica   Műv. ház    

március 26.              10.00              Rajzpályázat megnyitó              Katica                       Műv. ház                  2015. február


Dátum           Óra        Esemény                Csoport          Helyszín

február 3.                 17.00             Teaest                                                                      Imaház

február 4.                 13.30            Áhitat                                                                       Nevelői szoba

február 5.                17.00             Szülői értekezlet               Alma, Maci, Halacska   csoportszoba

február 6.                17.00             Szülői értekezlet                  Katica, Napocska       csoportszoba

február 10.         7.30-14.30         Étkezés befizetés                                                       Gimnázium

február 11.         8.00-12.00          Farsangi bál

február21.                                     Továbbképzés                                                          Petőfi Ált. Iskola

február 26.            17.00               Munkaközösségi értekezlet                                      Nevelői szoba
 2015. január


Dátum           Óra         Esemény               Csoport           Helyszín


január 7.                 13.30                Áhitat                                  alkalmazotti              Nevelői szoba

január 8.                 17.00               Munkaközösség                   nevelőtestületi           Nevelői szoba

január 10.               10.00               Továbbképzés                                                          Petőfi Ált. Iskola

január 13.          7.30 - 14.30          Étkezés befizetés                                                     Gimnázium

január 22.               17.00              Félévi értekezlet                                                      Nevelői szoba


December


Dátum          Óra        Esemény                 Csoport          Helyszín


december 3.           8.30             Szórakaténusz Játszóház        napocska, katica      Kecskemét

december 5.         10.30             Mikulás ünnepség                                                     Imaház

december 7.         10.00             Adventi szolgálat                     napocska                 Ev. templom

december 9.         7.30-14.30     Étkezés  befizetés                                                      Gimnázium

december 10.       13.30             Áhitat                                                                        Nevelői szoba

december 15.       18.00             Nevelőtestület karácsonya                                       Tornaszoba

december 16.       10.00             Kiscsoportosok karácsonya     halacska, maci        Tornaszoba

december 16.       15.00            Nyugdíjas karácsony                napocska                 Petőfi S. Ált. Iskola

december 17.       16.00            Karácsonyi ünnepség               alma, napocska       Imaház
                                                                                                         katica

                          Adománygyűjtés az ADVENTI TÉREN  december 17 - 21-ig.

                                              december 17.   Maci csoport
                                              december 18.   Halacska csoport
                                              december 19.   Alma csoport
                                              december 20.   Katica csoport
                                             december 21.  Napocska csoport

                                 Szeretettel várjuk az érdeklődőket és a támogatókat!
____________________________________________________________________________________

A TÉLI  SZÜNET  2014. december 22 - 2015. január 2-ig tart.

________________________________________________________


November


Dátum          Óra        Esemény                Csoport           Helyszín

november 6.           17.00            Munkaközösségi értekezlet                                       nevelői szoba

november 7.           10.00            Továbbképzés                                                            Budapest

november 8.           10.00            Továbbképzés                                                            Petőfi S. Ált. Iskola

november 11.         16.00            SZMK értekezlet                                                       nevelői szoba

november 11.         17.00            Szülői értekezlet                     halacska, maci          csoportszoba

november 11.        7.30-14.30     Étkezés befizetés                                                       gimnázium, pénztár

november 17.        10.00             Továbbképzés                                                            Pestszentlőrinc

november 21.                           
  Egészségprojekt záró                                               

                                9.30             nyílt nap                           alma, napocska, katica    csoportszoba
                              14.00             előadások / Dr Urfi Edit, Kovács Regina/                tornaszoba
                              14.00-tól       VÉRADÁS                                                                 tornaszoba

november 24-26                         Konferencia                                                               Balatonszárszó

november 29.        10.00            Továbbképzés                                                             Petőfi S. Ált. Iskola


__________________________________________________________________________________________ Október


  Dátum          Óra           Esemény               Csoport           Helyszín

  Október 3.               10.00                Helyszíni megfigyelés             alma                        Daloskert
 
  Október 7.                10.30                Ovi-mozi                                                                  Imaház

  Október 11.               10.00               Misszió nap                                                       Deák téri Ev. templom

  Október 17.              16.00                ŐSZ KINCSEI- projektzáró                                   óvoda- tornaszoba

  Október 22.              10.00                színházlátogatás                    napocska                  Ciróka Bábszínház

  Október 27-31                                   ŐSZI SZÜNET

________________________________________________________________Szeptember


Dátum           Óra              Esemény            Csoport            Helyszín

Szeptember 5.          16.30                       Ovis évnyitó                                                 Evangélikus templom
     
Szeptember 9.          17.00                      Szülői értekezlet        alma, napocska, katica      tornaszoba

Szeptember 10.        10.00                      Almaszedés                              alma                                       

Szeptember 11.        17.00                      Munkaközösségi értekezlet                                  nevelői szoba

Szeptember 18.        de.                          Kirándulás a  kalandparkba        napocska           Soltvadkert

Szeptember 23.        de.                          Szőlőszüret                             napocska, katica      Tanterület

Szeptember 25.       de.                           Üzemlátogatás                    katica                       BORANAL

Szeptember 26.      de.                           Almaszedés                         napocska                   Erdőtelek

Szeptember 30.     17.00                       Előadás az iskolaérettségről                                tornaszoba


___________________________________________________________________________________________Augusztus
                  

Augusztus 25.          10.00                   Csendes nap                                                            Imaház

Augusztus 25.          17.00                   Szülői értekezlet                 1.2. kis csoport           óvoda, tornaszoba

Augusztus 28.          9.00                     Nevelőtestületi értekezlet                                      óvoda, nevelői

Augusztus 28.      16.00-18.00            Játszóház                             1.2 kis csoport           óvoda ,udvar

Augusztus 31.         17.00                   Tanévnyitó istentisztelet                                     Evangélikus templom______________________________________________________________


MÁJUS


Dátum    Óra      Esemény    Csoport        Helyszín

Május 4.             1000                Anyák napja            Napraforgó                  Evangélikus templom

Május 6.             1700                Anyák napja            Katica                             óvoda, csoportszoba

Május 8.              730-1430       Étkezés befizetés                                             gimnázium pénztár

Május 15.           1000                János Vitéz bábelőadás                               Művelődési Ház

Május 16.           1700                 Évzáró                       Alma                              óvoda, tornaterem

Május 23.           1700                Évzáró                       Napocska                     óvoda, tornaterem

Május 26.           900 – 1200       Gyermeknap                                                    óvoda udvara

Május 30.           1600                 Évzáró Katica

Május 30.           1730               Évzáró-Ballagás     Napraforgó
ÁPRILIS

Időpont               Program                              
Helyszín


Április 2.  (800)                         Fényképezés                                                               Harangvirág óvoda

Április 7. (1500)                        Igazgatótanács ülés                                                 Harangvirág óvoda


Április 11. (930)                        "Kedvenc versem" versmondók napja             Harangvirág óvoda

Április 12. (1000)                      Továbbképzés                                                           Petőfi iskola

Április 14. (1015)                      Ovi-mozi                                                                      Imaház

Április 17-21.                             Tavaszi szünet

Április 28-29. (800-1700)      Óvodai beíratás                                                        Harangvirág óvodaBeíratáshoz szükséges okiratok:

♦ Szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

♦ Gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája

♦ Gyermek oltási könyve, TAJ kártyája
MÁRCIUS


Időpont
           Program                       Helyszín

Március 4.                            Szakmai nap                                                 Orosháza

Március 12.                          Étkezés befizetés                                        Gimnázium

Március 14.                          Mesenap                                                        Soltvadkert

Március 19. (1700)            Bábkiállítás                                                   Művelődési ház

Március 22.                          Továbbképzés

Március 24. (1015)             Ovi-mozi                                                       Imaház

Március 25. (1600)             Intézményi nevelőtestületi értekezlet


Sok szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket február 11-én 1700 órakor az evangélikus imaházban tartandó teaestre                    


                                                                                                                                      FEBRUÁR

Időpont             Program                      Helyszín

Február 11.      (1700)         Családi est                                                    Imaház

Február 13.     (800-1200) Gyermekek farsangja                               Tornaterem 

Február 15.     (930)            Továbbképzés                                            Petőfi iskola

Február 17.     (1000)         Ovi-mozi                                                       Imaház

Február 18.     (1000)         Vezetői értekezlet                                     Budapest

Február 22      (1900)          Szülők-Nevelők bálja                              Szarvas Fogadó

Február 26.     (800)            Fényképezés

Február 27.     (1700)         Előadás az iskolaérettségről                Tornaterem
                                                                   (előadó: Domonyiné Borbényi Katalin gyógypedagógus; Török Zsuzsa pszichológus)

JANUÁR

Időpont             Program

Január 7.                               Új óvodánk birtokba vétele

Január 9.                               SZMK megbeszélés (1700)

Január 14.                             Étkezés befizetés

Január 14.                             Szülői értekezlet     (1700)
 
Január 20.                            Ovi-mozi                     (1700)

Január 30.                           Félévi nevelői testület (1700)

DECEMBER

Időpont            
Program                               Csoport


December 2.                          Kirándulás Nagykarácsonyba                                Katica csoport 

December 6.                          Mikulás ünnepség az imaházban (10.30)

December 8.                          Szolgálat az adventi istentiszteleten                    Katica csoport

December 13.                        Lucázás                                                                            Napraforgó csoport

December 14.                        Szolgálat a Jó Pásztor szeretetotthonban         Napraforgó csoport

December 17.                        Nyugdíjasok karácsonya (15.00)

December 18.                        Kiscsoportosok karácsonyi műsora az imaházban (16.00)

December 19.                        Középső és nagycsoportosok karácsonyi műsora az imaházban (15.00)

December 19.                        Nevelőtestület karácsonya (18.00
NOVEMBER


Időpont
             Program   

November 8.     (16.00)      Márton nap a Batthyány Óvodában   (Napraforgó csoport)

November 9.     (12.30)      Faültetés az óvoda előtt

November 18.   (10.00)     Ovi mozi

November 20.   (10.00)     Továbbképzés Pestszentlőrincen

November 25-26.               Vezetői konferencia Balatonszárszón

230 éves az evangélikus templomAz istentiszteleten készült képek itt megtekinthetőek 

OKTÓBER

ÁLLATOK-projekthét /Október 1-4./

Időpont              Program                            

Október 1.                               Lovaskocsizás a Szőlősi tanyára - Katica, Napraforgó csoport

Október 2.                               Farkastanya -óvónők bábelőadása az ovisoknak és az első                                                                    osztályosoknak

Október 3.                               Kirándulás Kecskemétre a Vadasparkba és a Ciróka Bábszínházba - Napocska csoport

Október 4.                               Bábkészítés és kiállítás termésekből, természetes anyagokból


Időpont
             Program  
 


Október 2.                             1700 óra  Szülői értekezlet -logopédus tájékoztatója 

Október 7.                             Ovi mozi

Október 20.  (1000)           230 éves az Evangélikus templom -hálaadó istentisztelet 

Október 21.                          Ovi mozi

Október 22.                          Séta a kopjafához - Katica csoport

Október 28-31.         ŐSZI SZÜNET 


SZEPTEMBER


Szülői értekezletek                                                                                                

Időpont
                                  Csoport                Helyszín          
               Szeptember 10.    1700                                  Katica csoport                       Középső csoport


Szeptember 11.    1700                                  Napocska csoport                 Kiscsoport


Szeptember 12.    1700                                  Napraforgó csoport              NagycsoportEbédfizetés 


Szeptember 26.    730-1430-ig                      Ebédfizetés a gimnázium pénztárában
A tanévnyitó istentisztelet
(m1 felvétele) megtekinthető itt
Étkezés
: szeptember 2-13. közötti menzaétlapok letölthetők innen (külön menü van az  óvodásoknak, alsós  diákoknak; 
illetve felsősöknek, középiskolásoknak.)  

AUGUSZTUS


Időpont                                  Program                        Helyszín                        
 
Augusztus 21.      900                         Alakuló értekezlet                    Petőfi iskola ebédlő

Augusztus 22.      900-1200                 Csendes nap
                            Evangélikus imaház

Augusztus 26.     1700                        Szülői értekezlet                      Evangélikus imaház

Augusztus 29.     900                          Évnyitó értekezlet                    Petőfi iskola

SZEPTEMBER 1. 1100                      
Évnyitó istentisztelet                Evangélikus templom
                                                                                                      (m1 élőben közvetíti)
           


MÁJUS

Időpont            Program                 Helyszín                           Csoport

Május
2.  1630        Anyák napi műsor           óvoda                                         napraforgó csoport

Május 3.  1000        Ovi Olimpia                     óvoda                                         alma csoport

Május 5.  1000        Anyák napja                   Evangélikus templom                   alma csoport

Május 6.  1000        Ovi mozi                         imaház

Május 10. 900         Dal napja                        Soltvadkert                                 alma csoport

Május 10. 1600       Anyák napja, évzáró        óvoda                                         napocska csoport

Május 11. 900         Kerületi misszió nap

Május 14. 1000       Szászorszép óvónői bábcsoport előadása ("Só" mese)         Művelődési ház

Május 17. 1700       Évzáró                            imaház                                       katica csoport

Május 27. 900         Gyermeknap                   óvoda

Május 28. 1600       Meseház záró fogl.          óvoda

Május 31. 1600       Évzáró                            imaház                                        napraforgó csoport

Május 31. 1730       Évzáró, ballagás              imaház                                        alma csoport
ÁPRILIS

Időpont            Program 

Április 2-3.               Óvodai beiratkozás

Április 15-16.           Vezetői konferencia Balatonszárszón

Április 17.                Boglárka torna bemutató foglalkozás - vezeti Bogárominé Scrob Erzsébet

Április 22.                Ciróka bábszínház előadás a Művelődési házban (10.00-kor)

Április 25.                Szavalóverseny nagycsoportosoknak az imaházban (9.00-kor)

Április 29.                Ovi-moziVasárnaponként 1000-tól "Kreatív foglalkozások" óvodás és kisiskolás gyermekeknek az imaház kistermében

Április 7-én         - Quasi modo geniti                   Új bor régi tömlőben (Mt. 9:17; Lk.5:37-38)     

Április 14-én       - Misericordia domini                  A jó pásztor és juhai (Jn. 10, 1-16. 27-30)

Április 21-én       - Jubilate                                   Isten gondviselése: hollók és liliomok (Lk. 12.22-31)

Április 28-án       - Cantate                                   A farizeus és a vámszedő (Lk. 18,10-14)MÁRCIUS

Időpont             Program

Március 5.                Evangélikus óvodák országos találkozója (Celldömölk)

Március 11.              Nevelőtestületi értekezlet (1700)

Március 14.              Mesenap (Soltvadkerten)

Március 15.              Nemzeti ünnep (szünet)

Március 25.              Ovi-mozi

Március 28-29.         Tavaszi szünetVasárnaponként 10.00-tól "Kreatív foglalkozások" óvodás és kisiskolás gyermekeknek az imaház kistermében

Március 3-án       -böjt 3.vasárnap                       A terméketlen fügefa (Lk 13,6-9)      

Március 10-én     -böjt 4.vasárnap                       Az egyenlő bér (Mt 20,1-16)

Március 17-én     -böjt 5.vasárnap                       Az utolsó ítéletről (Mt 25,31-46)

Március 24-én     -Virágvasárnap                        Jézus elítélése és halála (Jn 18:2-19)

Március 31-én     -Húsvét                                   Jézus feltámadása )Mt 28:1-15)FEBRUÁR


Időpont             Program

Február 5.               Szülői értekezlet (1700)

Február 6.               Fényképezés az óvodában

Február 11.             Családi teaest az imaházban

Február 14.             Farsang

Február 25.             Ovi-moziVasárnaponként 10.00-tól "Kreatív foglalkozások" óvodás és kisiskolás gyermekeknek az imaház kistermében

Február 3-án      - hatvanad                              Keskeny út, széles út (Mt 7,13-14)

Február 10-én    - ötvened                                A kiosztott pénz /talentum/ (Mt 2514-30)

Február 17-én    - böjt 1.v.                                A mustármag és a kovász (Mt 13,31-33)

Február 24-én    - böjt 2.v.                                Só és világosság (Mt 5,13-16)

JANUÁR


Január 8-án         Bibliakör (1700)

Január 8-án         Könyvtári látogatás (alma csoport)

Január 23-án       Félévi értekezlet (1700)

Január 28-án       Ovi-mozi

Jauár 30-án         Könyvtári látogatás (alma csoport)

Január 31-én       Narancskupa
Vasárnaponként 10.
00 órától "Kreatív foglalkozások"óvodás és kisiskolás gyermekeknek az imaház kistermében

Január
6-án      -  vízkereszt                                A napkeleti bölcsek (Mt 2,1-15 /16-23/)

Január 13-án    -  vízkereszt utáni első vasárnap   A toronyépítés és hadviselés (Lk 14,28-32)

Január 20-án    -  vízkereszt utáni                        Az ajtóőrző szolga (Mk 13,33-37; Lk 12,36-38)

Január 27-én    -  hetvened                                  Kétféle házépítő (Mt 7,24-27)DECEMBER

December 3-4-én  Vezetői konferencia Révfülöpön

December 6-án     Mikulás ünnepség az Imaházban (10.00-kor)

December 8-án     Bábelőadás az óvónők előadásában a Művelődési Házban (16.30-kor)

December 9-én     Napraforgó csapat szolgálata a vasárnapi istentiszteleten (10.00-kor)

December 19-én   Karácsonyi ünnepély az Imaházban szülőknek (16.00-kor)

December 19-én   Nevelőtestület karácsonya (18.00-kor)
Vasárnaponként 10.00 órától ""Kreatív foglalkozások" óvodás és kisiskolás gyermekeknek az imaház kistermében

December 2-án   -   Ádvent első vasárnapja                 A tíz szűz (Mt 25,1-13)

December 9-én   -   Ádvent második vasárnapján       A tékozló fiú (Lk 15,11-32)

December 16-án -  Ádvent harmadik vasárnapján      A bíró felé tartó peres felek (Mt 5,23-26)

December 23-án -  Ádvent negyedik vasárnapján       Jézus születése (Lk 2)

December 30-án -  Karácsony és szilveszter között    Játékos előszilveszter gyermekeknekNOVEMBER

November 9-én     Nagycsoportosok részvétele a Batthyány Óvoda által szervezett Márton napon

November 10-én   Szülők - nevelők bálja a Fortuna étteremben

November 13-án   Hitoktatók és óvodapedagógusok szakmai napja Budapesten

November 14-én   Nevelői értekezlet

November 29-én   Szülői értekezlet - Napocska csoport (17.00-kor)

November 26-án   Könyvtárlátogatás - Alma csoport

November 30-án   Ovi-mozi
Vasárnaponként 10.00 órától "Kreatív foglalkozások"óvodás és kisiskolás gyermekeknek az imaház kistermében:

November 11-én  Magvető (Mt 13,3-8; Mk 4,3-8; Lk 85-8)

November 18-én  Elveszett juh és pénz (Mt 18,12-14; Lk 15,4-10)

November 25-én  Az elrejtett kincs és az igazgyöngy (Mt 13,44-46)
OKTÓBER

Október 1-jétől    HÉTFŐNKÉNT 16.00-17.00-ig Meseház

Október 1-jétől    KEDDENKÉNT 16.15-17.00-ig Aerobic

Október 4-én       Nevelői és SZMK értekezlet

Október 26-án     Könyvtárlátogatás (nagycsoportosoknak)


Október 8-12 : Állatok hete


Október 8-án       lovaskocsis kirándulás, tanyalátogatás

Október 9-én       állatok készítése terményekből

Október 10-én     A brémai muzsikusok című mese előadása (óvónők), kiállítás az elkészített terménybábokból

Október 11-én     közös torna az udvaron (állatok utánzása)

Október 12-én     ovi-mozi (állatmese)
SZEPTEMBER

Szeptember 12-én üzemlátogatás a BORANAL-nál (Napraforgó ésAlma csoport)
                           séta a tűzoltóságra (Katica csoport)

Szeptember 17-én  üzemlátogatás a Garden Juice-nál (Napraforgó és Alma csoport

Szeptember 18-án kirándulás a Pecznyik-tanyára (Alma csoport)

                          palacsintázás Kovács Gabikáéknál (Katica csoport)

Szeptember 19-én séta a piacra (Napraforgó és Alma csoport)

Szeptember 21-én templomlátogatás - felújítási munkálatok megtekintése (Napraforgó és Alma csoport)

Szeptember 24-én séta a könyvtárba (Alma csoport)

Szeptember 28-án ovi-mozi (minden csoport)